Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Αστικο Κτελ Μεσολογγιου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2014-2015
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΚΑΤΟΧΗ – ΛΕΣΙΝΙ: 5.40 – 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00-
12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.30 – 17.30 – 19.30 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 40 ΛΕΠΤΑ
ΛΕΣΙΝΙ – ΚΑΤΟΧΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 6.20 – 7.10 – 7.40 – 8.20 – 8.50 – 9.50 –
10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.50 – 14.50 – 16.20 – 18.20 – 20.20 – 21.10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 40 ΛΕΠΤΑ

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΜΑΓΟΥΛΑ: 7.50 – 12.25 – 13.15 Άμεσως επιστροφή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 20 ΛΕΠΤΑ
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Τα Σάββατα εκτελούνται τα δρομολόγια των 7.00 – 8.00 – 11.00 – 14.00 – 17.30 – 20.30
για Κατοχή και αντίστοιχα αυτών από Κατοχή
2) Κατά τις Κυριακές και εξαιρεσίμους θα εκτελούνται τα δρομολόγια των 8.00 – 11.00 –
14.00 – 17.30 – 20.30 για Κατοχή και αντίστοιχα από Κατοχή για Μεσολόγγι
ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ: 7.25 – 10.15 – 13.30 Άμεσως επιστροφή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 30 ΛΕΠΤΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΜΑΣΤΡΟ – ΓΟΥΡΙΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ: 6.20 – 7.45 – 11.15 – 14.15 – 15.45 – 19.45
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 20 ΛΕΠΤΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ – ΓΟΥΡΙΑ – ΜΑΣΤΡΟ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ: 8.20 – 11.40 – 14.40 – 16.05 – 20.05
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 20 ΛΕΠΤΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΛΕΣΙΝΙ: 7.45
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 20 ΛΕΠΤΑ
ΛΕΣΙΝΙ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ: 13.00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 20 ΛΕΠΤΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ – ΓΟΥΡΙΑ – ΜΑΣΤΡΟΥ – ΚΑΤΟΧΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ: 7.25
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 25 ΛΕΠΤΑ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΚΑΤΟΧΗ – ΜΑΣΤΡΟΥ – ΓΟΥΡΙΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ: 14.00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 25 ΛΕΠΤΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ – ΓΟΥΡΙΑ – ΜΑΣΤΡΟΥ – ΚΑΤΟΧΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 14.25
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 35 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΓΑΛΑΤΑ: 6.45 – 8.00 – 10.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΓΑΛΑΤΑ: 8.00 – 14.00 – 16.00 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 65 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 6.45 – 9.00 – 11.00 – 13.00 – 15.00 – 18.00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΓ.ΘΩΜΑ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 15.00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 20 ΛΕΠΤΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΓΑΛΑΤΑΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ: 7.40
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 30 ΛΕΠΤΑ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ: 13.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 30 ΛΕΠΤΑ
ΖΕΣΤΗ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΝΕΑ ΥΔΡΑΓΟΓΕΙΑ – ΖΕΣΤΗ: 12.20 – 13.10 – 14.00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 40 ΛΕΠΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Τα Σάββατα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια για ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ αντ’ αυτών θα
Διέρχονται τα δρομολόγια από Γαλατά στις 7.25 – 8.40 – 10.25 – 12.25 – 18.25
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ – ΧΙΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ – ΑΓΡΙΛΙΑ: 7.10 – 11.15 – 14.00 – 17.10 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 45 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ: 8.00 – 10.00 τις Κυριακές και εφ’ όσον υπάρχει επιβατικό κοινό
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – Τ.Ε.Ι.: 7.15 – 7.30 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 30 ΛΕΠΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΚΑΤΟΧΗ – ΛΕΣΙΝΙ: 7.00 – 8.00 – 11.00 – 14.00 – 17.30 –
20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 40 ΛΕΠΤΑ
ΛΕΣΙΝΙ – ΚΑΤΟΧΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 7.40 – 8.50 – 11.50 – 14.50 – 18.20 –
20.20 – 21.10
ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΜΑΣΤΡΟ – ΓΟΥΡΙΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ: 8.15 – 11.15 – 14.15
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 20 ΛΕΠΤΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ – ΓΟΥΡΙΑ – ΜΑΣΤΡΟ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ: 8.35 – 11.40 – 14.40
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 20 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΓΑΛΑΤΑ: 6.45 – 8.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΓΑΛΑΤΑ: 8.00 – 14.00 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 65 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΓΑΛΑΤΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 6.45 – 8.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 65 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ – ΧΙΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ – ΑΓΡΙΛΙΑ: 8.30 – 10.30 – 13.30 – 17.10 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 45 ΛΕΠΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΚΑΤΟΧΗ – ΛΕΣΙΝΙ: 8.00 – 11.00 – 14.00 – 17.30 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 40 ΛΕΠΤΑ
ΛΕΣΙΝΙ – ΚΑΤΟΧΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 8.50 – 11.50 – 14.50 – 18.20 – 21.10
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ – ΓΑΛΑΤΑ: 8.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ: 8.00 – 10.00 τις Κυριακές και εφ’ όσον υπάρχει επιβατικό κοινό
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 55 ΛΕΠΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, την 1η του έτους, την Καθαρή Δευτέρα, 1η Μαίου δεν θα εκτελούνται δρομολόγια από το Αστικό ΚΤΕΛ.
Το ΚΤΕΛ ανάλογα με τη διακίνηση του επιβατικού κοινού δύναται να αυξήσει και να παρατείνει τα δρομολόγιά του σε όποια γραμμή ήθελε να παρουσιαστεί κίνηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Διοίκηση Αστικού Κτελ Μεσολογγιου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΟΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ: 26310 22217
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ: 26310 23022


Δεν υπάρχουν σχόλια: